Anasınıfı

Okulumuzda, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak gelişmiş eğitim programları uygulanır. Bu sayede akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

1., 2., 3. ve 4. sınıflarda diline ve kültürüne sahip çıkan, Atatürk’ün ilke ve inkılapları doğrultusunda düşünen, sorgulayan, nitelikli ve sağlıklı iletişim kurabilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek temel hedeflerimizdir.

Ortaokulumuzda, öncelikle diline ve kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz. Çağın gerektirdiği doğrultuda öğrencimizin araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğretiriz.

Özel Bezciyan İlköğretim Okulu

Özel Bezciyan İlköğretim Okulu’na Hoşgeldiniz

İstanbul’un tarihi Kumkapı semti, Patrikhane’ye, Surp Astvadzadzin Patriklik Kilisesine ve Bezciyan Ermeni İlköğretim okuluna ev sahipliği yapmaktadır.

Yapı bakımından Ermeni mimarisinin güzide bir örneğini temsil eden okulumuz, 1830’da Harutyun Amira Bezciyan tarafından kurulmuştur. Okulumuz kuruluşundan günümüze kadar çocuklarımızın kalplerini ve zihinlerini aydınlatmak için, kesintisiz olarak işlevini sürdürmektedir.

Gezilerimiz

Gerçekleştirdiğimiz gezileri bu sayfada görüntüleyebilirsiniz.

Okul Müdüründen Mesaj

İlkokul; çocuklarımızın akademik, sosyal, duygusal, fiziksel ve kültürel gelişimleri açısından eğitim-öğretim sürecinin en önemli basamaklarından birini oluşturmaktadır.