Eğitim - Öğretim

Anaokulu

Eğitim Programlarımız

Okulumuzda, öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak gelişmiş eğitim programları uygulanır.Bu programlar sayesinde akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

GEMS ( Fen ve Matematikte Büyük Keşifler )

GEMS, (Great Exploration Math and Science-Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

California Üniversitesi Lawrance Hall of Science Fen Merkezi’nde geliştirilen GEMS üniteleri, fen bilimleri eğitiminde “Gözetimli Keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır. Gözetimli Keşif Yöntemi; bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgulayarak bilim insanlarının aslında nasıl çalıştıklarının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Zenginleştirilmiş eğitim programları çerçevesinde uyguladığımız GEMS programı, öğrencilerimizi problem çözme konusunda yaratıcılığa yöneltmekte, bağımsız düşünme becerilerini ve sorgulama becerilerini geliştirmektedir.

SCAMPER Yöntemi

SCAMPER yaratıcı düşünmenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya koyma şansı verir.

SCAMPER zihinsel kalıplarımızın ötesinde hareket etmemizi sağlar. Çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak yaratıcı düşünmelerini sağlar. Michalko’ya göre SCAMPER´ın felsefesi şudur: Her fikir varolan başka bir fikirden doğar.

SCAMPER yöntemi ilk olarak Osborn tarafından geliştirilmiş daha sonra Eberle tarafından da hatırlanması kolay bir şekilde yeniden düzenlenmiştir. İngilizce yedi kelimenin baş harfinden oluşan bir akrostiştir yani hatırlanması istenen kelimelerin ilk harflerinin birleşmesinden oluşan yeni bir kelimedir:

S: Substitude: Yer değiştirme
C: Combine: Birleştirme
A: Adapt: Uyarlama
M: Modify, Minify, Magnify: Değiştirme, küçültme, büyültme
P: Put to other uses: Diğer kullanışlarının yerine koyma
E: Eliminate: Yok etme, çıkarma
R: Reverse, Rearrange: Tersine çevirme ya da yeniden düzenleme

High / Scope Eğitim Yaklaşımı

High/Scope Eğitim Yaklaşımı, 1962 yılında ABD’de David P. Weikart ve meslektaşları tarafından geliştirilen ve bugün dünyanın bir çok ülkesinde uygulanmakta olan bir okul öncesi eğitim yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın oluşturulmasına Piaget’in kuramları rehberlik etmiştir.

Bu yaklaşımda çocukların en fazla kendi kendilerine planlayıp uyguladıkları etkinliklerden öğrendikleri anlayışı esastır. Bir diğer deyişle, High/Scope Programı erken çocukluk eğitiminde “etkin öğrenme” kavramını temel alır. Çocukların kendi tercihlerini yapmalarına, karar alma mekanizmalarının geliştirilmesine, sorumluluk almayı öğrenmelerine, öz disiplin ve yeteneklerinin geliştirilmesine destek verilir. Çocukların yaratıcı, girişken, sorgulayıcı, kendini rahatça ifade edebilen, başkalarının görüşlerine açık bireyler olarak yetişmeleri teşvik edilir. Bunun sonucunda da çocuğun dil gelişimi (dili kullanma becerisi-kendini ifade yeteneği-düşünme süreci vs) gelişir.