Bezciyanlı Dahiler-3

“Պէզճեանցի Հանճարներ” խորագրեալ շարքին երրորդ դէմքն էր` Մորթային Հիւանդութեանց Մասնագէտ Փրոֆ. Տքթ. Յակոբ Կոթողեան, որուն մասին վարժարանիս աշակերտները ստացան շահեկան տեղեկութիւններ 18 Յունուար 2023 թուականին դպրոցին հանդիսասրահին մէջ։ Վարժարանին Հայերէնի ուսուցչուհիներէն Օրիորդ Ժպիտ Պետիկի պատրաստած պաստառի ցուցադրութեամբ աշակերտները ականատես եղան մեծահամբաւ Յակոբ Կոթողեանի կենսագրականին: Այս օրինակելի անձը եւ աշխարհահռչակ բժիշկը յուսանք թէ ուղեցոյց կը դառնայ համայնքիս բոլոր երիտասարդներուն: Պէզճեանցի Հանճարներու շարքը պիտի շարունակուի զանազան մեծանուն դէմքերով յառաջիկայ ամիսներուն ընթացքին։

“Bezciyanlı Dahiler” başlıklı sunumlardan üçüncüsü olan “Prof. Dr. Hagop Kotoğyan”, 18 Ocak 2023 Çarşamba günü okul salonunda hazırlanan bir çalışmayla öğrencilere tanıtıldı. Okulumuz Ermenice öğretmenlerinden Jbid Bedik’in hazırladığı sunumla öğrenciler dünyaca ünlü doktorun hayati hakkinda bilgi sahibi oldular. Umarız ki ünlü doktorun hayat hikayesi ve azmi cemaatimizin tüm gençlerine yol gösterir.
Bezciyanlı Dahiler serisi ile ünlü Bezciyanlıları öğrencilerimize tanıtmaya devam edeceğiz.

The third of the presentations titled “Geniuses from Bezciyan” – “Prof. Dr. Hagop Kotogyan” was introduced to the students with a study prepared in the school hall on Wednesday, January 18, 2023. With the presentation prepared by Jbid Bedik, one of the Armenian teachers of our school, the students got information about the life of the world-famous doctor. We hope that the life story and determination of the famous doctor will guide all the youngsters of our community.
We will continue to introduce the famous Bezciyanians to our students with Geniuses from Bezciyan series.

Related Posts