Bezciyanlı Dahiler-5

“Պէզճեանցի Հանճարներ” խորագրեալ շարքին հինգերորդ դէմքն էր “աստղաբան Յակոբ Թէրզան”ը, որուն մասին վարժարանիս աշակերտները ստացան շահեկան տեղեկութիւններ 29 Մարտ 2023 թուականին դպրոցին հանդիսասրահին մէջ։ Վարժարանին դասարանի ուսուցչուհիներէն` օրիորդ Սիւզան Բըրնալեանի կողմէ պատրաստուած պաստառի ցուցադրութեամբ աշակերտները Թէրզանին կենսագրականին մասին տեղեկութիւններ ստացան, որ նաեւ վարժարանիս նախկին տնօրէններէն մին էր։ Պէզճեանցի Հանճարներու շարքը պիտի շարունակուի զանազան մեծանուն դէմքերով յառաջիկայ ամիսներուն ընթացքին։

“Bezciyanlı Dahiler” başlıklı sunumlardan beşincisi olan “Hagop Terzan”, 29 Mart 2023 Çarşamba günü okul salonunda hazırlanan bir çalışmayla öğrencilere tanıtıldı. Okulumuz sınıf öğretmenlerinden Süzan Pırnalyan’ın hazırladığı sunumla öğrenciler ünlü astronomun biyografisi hakkinda bilgi sahibi oldular.Daha önceki dönemlerde Bezciyan Okulu’nun müdürlüğünü de yapmış olan Terzan’ın hayat hikayesi ve azmi umarız cemaatimizin tüm gençlerine yol gösterir.
Bezciyanlı Dahiler serisi ile ünlü Bezciyanlıları öğrencilerimize tanıtmaya devam edeceğiz.

“Astronomer Agop Terzan”, the fifth of the presentations titled “Bezciyan Geniuses”, was introduced to the students with a study prepared in the school hall on Wednesday, March 29, 2023. With the presentation prepared by Suzan Pirnalyan, one of the primary school teachers of our school, the students learned about the biography of the famous astronomer. We hope that the life story and perseverance of our astronomer, who was also the principal of the Bezciyan School in the previous periods, will guide all the young people of our community.
We will continue to introduce the famous Bezciyanians to our students with Geniuses from Bezciyan series.

Related Posts