GEMS Çalışmaları-Kelebekler

Վարժարանիս մանկապարտէզի սաները այս շաբաթ GEMS (թուաբանութեան եւ գիտութեան մեծ հետազօտութիւններ) անուն ծրագրի ուղղութեամբ մանրամասնօրէն ուսումնասիրեցին թիթեռնիկները: Պատասխանեցին հետեւեալ հարցումներուն. “Ի՞նչեր գիտեմ թիթեռնիկներուն մասին, թիթեռնիկները ի՞նչպէս յառաջ կու գան, ի՞նչ է խոզակը, թիթեռնիկները ի՞նչպէս խոզակ կը հիւսեն, ո՞ւր կ’ապրին, ի՞նչպէս կը սնանին”: Կարդացին “Անօթի Թրթուր” անուն գիրքը: SCAMPER ի մեթոտով մտքի փոթորիկներ կատարեցինք։ Օգտուելով թիթեռնիկներուն թեւերուն ձեւէն, համաչափութեան աշխատութիւններ ըրին: Դիտեցին վաւերագրական Ֆիլմ մը ` թիթեռնիկներուն կեանքի հանգրուաններուն մասին։

Kelebekler GEMS programı kapsamında “Kelebekler hakkında ne biliyorum? Kelebekler nasıl dünyaya gelir? Koza nedir? Kelebekler nasıl koza örer? Nerede yaşarlar? Nasıl beslenirler?” sorularını cevapladık. “Aç Tırtıl’’ kitabını okuduk. SCAMPER Tekniği ile beyin fırtınası yaptık. Kelebeklerin kanatlarından yola çıkarak simetri çalışmaları yaptık. Kelebeğin yaşam döngüsü ile ilgili belgesel seyrettik.

We answered the questions about Butterflies within GEMS programme. What do we know about butterflies? How are they born? What is cocoon? How do butterflies cocoon? Where do they live? How are they fed? We read the book “The Very Hungry Caterpillar”. We made braintstorms by using SCAMPER technique. We worked on symmetry from the wings of butterflies. We watched a documentary about the lifecycle of butterfiles.

Related Posts