İlk Dönem Karneleri Dağıtıldı

20.01.2023 թուականին Պէզճեան Մայր Վարժարանի աշակերտները ստացան իրենց վիճակացոյցները և լրացուցին առաջին կիսամսեան։ Երկրորդ կիսամսեայ մէկտեղուելու յոյսով բարի և առողջ արձակուրդ կը մաղթենք մեր սիրասուն սան ու սանուհիներուն։

20.01.2023 tarihinde öğrencilerimiz karnelerini aldılar ve ilk dönemi tamamlamış oldular. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize iyi tatiller dileriz.

On 20.01.2023, our students received their report cards and completed the first semester. We wish all our teachers and students a happy holiday.

Related Posts