Kurumsal

Kurucumuz

Kazaz Harutyun Amira BEZCİYAN
(10 Nisan 1771 – 3 Ocak 1834)

Kazaz Harutyun Amira Bezciyan Yenikapı’da doğdu. İlköğrenimini Kumkapı Surp Asdvadzadzin Kilesi yanınada bulunan Ana Eğitim yuvasında tamamladıktan sonra 12 yaşında çarşı hayatına atılır. Dönem gençleri okuma yazmadan ziyade Çarşı hayatını tercih etmekteydileri. Birkaç yıl sonra, babası ile ipek ticaretine atılır. Bu yüzden “Kazaz” sıfatı ile anılır. Düzyan ailesi ile çalışırken Osmanlı saray mensupları ile tanıştı. II. Mahmud’ un mali ve kişisel danışmanı ve yakın dostu oldu. Darphane yöneticiliğine getirilen Bezciyan, Osmanlı – Rus savaşı sonunda (1830), zararı ödemek için bulduğu “metalik” para sistemi nedeniyle Padişah II. Mahmut tarafından en yüksek nişan olan “Tasvir-i Hümayun”la ödüllendirilmiştir.

18 Ağustos 1826 yılında bölgeye büyük zarar veren yangın okulu, Kiliseyi olduğu gibi Patrikhaneyi de kül etmiştir ve bina yeniden Harutyun Amira Bezciyan tarafından inşa ettirilmiştir , Kumkapı’daki Patriklik katedrali (1828) ve Kumkapı Bezciyan okulu (1830), Kumkapı Nişanca’ da kız Meslek Okulu (1820), Ortaköy’deki Surp Asdvadzadzin Kilisesinin bir takım nedenlerle yarım kalan inşaatını kendi bütçesinden tamamlayarak açtırmıştır (1825). Beyoğlundaki kız okulunu (1826), Kartal Surp Nşan Kilisesi ve okulun inşası , Üsküdar Surp Haç Kilisesinin inşasına katkı sağlamıştır (1830) Balat Surp Arakelots Mektebi (1830), Boğosyan Varvaryan (1832), ve Eyüp Surp Yeğya Kilisesi inşasında aynı arsa üzerine Amira Bezciyan’ın kerimesi bir mekteb yaptırır ve kardeşinin adı olan Bezciyan adı verilir (1832) görüldüğü gibi Amiralar Amirası Harutyun Amira Bezciyan tüm bu okulları inşa ettirerek kurucusu olmuş ve Kiliseler inşa ettirerek cemaatinin ibadetleri için yer ve imkân sağlamıştır.

1832 yılında resmen izni alınan Surp Pırgiç Ermeni Hastanesinin inşasını başlatan Bezciyan ağır bir şekilde hastalanmıştır 1833 yılı Ocak ayı sonlarında inşaat tamamlanır ve arkadaşları tarafından açılış merasimi için hasta yatağında Amira Bezciyan’ın ziyaretine gidilir kalkması mümkün olamayan Bezcyan’a hastanenin anahtarı teslim edilir, artık yaşama gücünü yitiren Bezciyan 3 Ocak 1834 te hayata gözlerini yumar, Padişah II Mahmud’un daha once ferman buyurduğu Kumkapı Meryem Ana Katedrali Surp Harutyun Şapeline defnedilir. Amira Bezciyan’ın en önemli eserlerinden biri olan Kazlıçeşme’ deki Surp Pırgiç Ermeni hastanesi günümüzde de hizmetini sürdürmektedir.