Mektup Arkadaşlığı

Աղէտեալ տղոց հետ կը դառնանք թղթակից ընկեր: Մեր տղաքը որոնք կը հաւատան գրելու դրական ազդեցութեան սկսան գրել իրենց նամակները եւ զարդարել նկարներով: Իրենց նպատակն է ժպիտ մը տեսնել տարեկիցներուն դեմքին վրայ: Նամակները քննուելէն յետոյ պիտի ղրկուին անոնց:

Depremden etkilenmiş çocuklara mektup arkadaşı oluyoruz. Yazmanın sağaltıcı gücüne güvenen çocuklarımız yazıp çizip mektuplarını hazırlamaya başladılar bile. Böylelikle yaşıtlarının yüzünde ufak bir tebessüm oluşturmayı hedefleyen çocuklarımızın mektupları kontrollerden geçtikten sonra zarflanıp gönderilecektir.

We are becoming pen pals to children affected by the earthquake. Trusting in the healing power of writing; our children began to write, draw and prepare their letters. Thus, the letters of our children who aim to create a little smile on the faces of their peers will be enveloped and sent after passing the controls.

Related Posts