Eğitim - Öğretim

Öğrenci Hak ve Sorumlulukları

Haklar

 • Düşüncelerini özgürce ifade etme
 • Güvenli ve sağlıklı bir okul ve sınıf ortamında bulunma
 • Bireysel farklılıklarına saygı gösterilmesi
 • Kendisine ait değerlendirme sonuçlarını zamanında öğrenme ve sonuçlar üzerindeki fikirlerini ilgililerle tartışabilme
 • Kendisine ait özel bilgilerin gizliliğinin sağlanması
 • Okulun işleyişi, kuralları, alınan kararlar hakkında bilgilendirilme
 • Okul kurallarının uygulanmasında tüm öğrencilere eşit davranılması
 • Kendini ve diğer öğrencileri tanıma, kariyer planlama, karar verme ve ihtiyaç duyduğu benzer konularda danışmanlık alma
 • Akademik ve kişisel gelişimini destekleyecek ders dışı etkinliklere katılma
 • Okul yönetiminde temsil etme ve edilme

Sorumluluklar

 • Okulda bulunan kişilerin haklarına ve kişisel farklılıklarına saygı gösterme
 • Ders dışı etkinliklere katılarak ve bu etkinliklerden en iyi şekilde yararlanma
 • Arkadaşlarımın ve okulun eşyalarına zarar vermeme; zarar verilmesi durumunda bu zararın bedelini karşılama
 • Sınıfça belirlediğimiz sınıf kurallarına uyma
 • Okul kurallarına uyma
 • Okul yönetimine (fikir, eleştiri, öneri ve çalışmalarımla) katkıda bulunma
 • Arkadaşlarına, öğretmenlerine ve tüm okul çalışanlarına saygılı davranma
 • Hiçbir şekilde kaba kuvvete ve baskıya başvurmama
 • Sınıf ve okulun temizliğine özen gösterme