Okul Dışarıda Günü

Այսօր մեր վարժարանէն ներս իրագործեցինք “Դպրոցը Դուրսն է” անուն կիրառումը որ ունի համաշխարհային տարածում եւ կը շեշտէ բացօդեայ ուսուցման կարեւորութիւնը: Ամէն տարի երկու տարբեր օրերուն, ուսուցիչներ իրենց դասերը կը կատարեն բացօդեայ մթնոլորտի մէջ որպէսզի տղաքը թէ սորվին եւ թէ խաղան: Որովհետեւ մենք գիտենք որ բացօդեայ դասերը տղոց կը նուիրեն ստեղծագործելու առիթ եւ կ’ապահովեն մնայուն գիտելիքներ: Մենք ալ այսօր մեր պարտէզին մէջ բացօդեայ դասեր ըրինք: Այսպէսով թէ աշխարհի համար բարիք մը գործեցինք եւ թէ մեզի համար օգտաշատ փորձառութիւններ ապրեցանք:

Okul Dışarıda Günü açık havanın her çocuğun her gününün bir parçası olması için yapılan küresel bir kampanyadır. Her yıl iki farklı günde öğretmenler, öğrencilerin oynaması ve öğrenmesi için sınıflarını açık havaya taşırlar. Çünkü biliyoruz ki açık havada keşfederek öğrenilen her şey ömür boyu bizimle kalan bilgiler oluyor! Biz de okulumuzda bugün derslerimizin bir kısmını bahçede, açık havada yaptık. Böylelikle Dünya için bir iyilik yaparken kendimiz için de bir farkındalık oluşturduk.

Outdoor School Day is a global campaign to make the outdoors part of every child’s day. On two different days each year, teachers take their classrooms outdoors for students to play and learn. Because we know that everything that is learned by exploring outdoors is knowledge that stays with us for a lifetime! In our school today, we did some of our lessons outdoors in the garden. In this way, we created awareness for ourselves while doing a good deed for the world.

Related Posts