Eğitim - Öğretim

Okul Kuralları

Okul İçi Uyulması Gereken Kurallar

 • Kılık-kıyafette düzenli olacağım.
 • Koridorlarda düzgün yürüyüp, uygun sesle konuşacağım.
 • Öğretmenlerime, okul çalışanlarına ve büyüklerime karşı saygılı olacağım.
 • Küçüklerime karşı dikkatli ve koruyucu olacağım.
 • Okuldaki muslukları ve lambaları kullandıktan sonra kapatacağım.

Sınıf Kuralları

 • Öğretmenimden önce sınıfta olacağım.
 • Ders esnasında sessiz, dikkatli ve yerimde oturuyor olacağım.
 • Söz almak için parmak kaldıracağım ve sıramı bekleyeceğim.
 • Sınıfta ve ders sırasında yemek yemeyeceğim
 • Ödevlerimi itina ile yapacağım.
 • Kağıtları çöpe atıp, sınıfımı temiz tutacağım.
 • Okul araç-gereçlerini özenle kullanacağım. (Kalemlerimi, toplu iğneleri vs. amacına uygun kullanacağım.)
 • İhtiyaçlarımı dersten önce gidereceğim.

Bahçe Kuralları

 • Toplarla sadece öğlen teneffüslerinde oynayacağım.
 • Beden eğitimi dersi olan günlerde spor kıyafetlerimi tam olarak giyeceğim.
 • Spor materyallerini amacına uygun şekilde kullanacağım.

Servis Kuralları

 • Servislerde camları fazla açmayacağım.
 • Yediğim yiyeceklerin çöplerini dışarı çıktığımda çöp kutularına atacağım.
 • Müziğin sesini normal açılmasını isteyeceğim.
 • Servis hareket geçtiğinde, ineceğim yere kadar yerimde oturacağım.

Yemekhane Kuralları

 • Yemek yerken fısıldayarak konuşacağım.
 • Yemeğimi yedikten sonra tabldotumu mutfağa götüreceğim.

Laboratuvar Kuralları

 • Laboratuvarda yer alan araç, gereç ve kimyasal maddelere öğretmenim gözetiminde kullanacağım.
 • Laboratuvar araç gereçlerini kullanırken özenli davranacağım.
 • Kimyasal maddeyi belirlemek için test yapacağım zaman, kullanım klavuzundan veya öğretmenimden destek alacağım.
 • Kırık ve çatlak cam kapları öğretmenime vereceğim.
 • Isıttığınız cam ve porselen malzemeleri tutmak için tüp maşası veya pota pensi kullanacağım, elimle tutmaya çalışmayacağım.
 • Isıttığımız kimyasal maddeleri öğretmeninizin gözetiminde koklayacağım.
 • Isıttığımız test tüpünün açık ucunu arkadaşıma doğru tutmayacağım.
 • Bir maddeyi ısıtırken özel koruyucu (amyantlı) tel kafes kullanacağım.
 • Laboratuvarda oluşabilecek kazalara karşı kontrollü hareket edeceğim.
 • Laboratuvarda oluşan bir olayı anında öğretmenime bildireceğim.
 • Güvenlik konusunda her zaman bilinçli davranıp laboratuvar faaliyetlerinde kazalara karşı dikkatli olacağım.
 • Deney malzemelerimi çalışma masalarımızın kenarına koymaktan sakınacağım.
 • Laboratuvarda yemek yemeyeceğim.
 • Kimyasal madde ile çalıştığımda önlük giyineceğim.
 • Dağınık ve uzun saçlarla deney yapmayacağım.
 • Her kimyasal maddeyi lavaboya dökmeyeceğim.
 • Sıvı karıştırıcıyı temizlemeden başka bir sıvıya sokmayacağım.
 • Laboratuvar ortamında bulunan Bunsen beklerini (gazlı ısıtıcıları) ve vanalarını gerekli olduğunda açacağım.
 • Yüksek gerilim fişlerini öğretmenim gözetiminde kullanacağım.
 • Alçak gerilim güç kaynağını kullanmamız gerektiğinde öğretmenimden yardım alacağım.
 • Elektrik prizlerini amacı doğrultusunda kullanacağım.
 • Deney yaparken, planlı programı çalışacağım.
 • Deney bittikten sonra deneyde kullandığımız araç ve gereçleri başlangıçta aldığımız gibi temizleyeceğim.
 • Laboratuvarı terk ederken, laboratuvarın sonraki derse hazır halde bulunmasını sağlayacağım.