Eğitim - Öğretim

Ortaokul

Ortaokul

Ortaokulumuzda, öncelikle diline ve kültürüne sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedefleriz. Çağın gerektirdiği doğrultuda öğrencimize araştırma ve bilgiye ulaşma yollarını öğretiriz. Öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak onlara yeni ufuklar açacak programlar hazırlarız. Okulumuzda öğrencilerimizin evrensel kültürü kavrayan, duyduğunu ve gördüğünü düşünen, düşündüğünü ifade edebilen bireyler olarak yetişmesi ana hedefimizdir.

Öğrencilerin öğrenme biçimlerinin farklı olduğu bilinciyle çoklu zekâ anlayışı doğrultusunda uygulamalar yapılmaktadır. Öğrencilerin farklı zekâ alanlarını geliştirilebilmek ve öğrencilerin farklılıklarını destekleyebilmek için çok çeşitli teknik ve yöntemler kullanılmaktadır. Bu nedenle okulumuzdaki eğitim öğretimde laboratuvar ve atölyelerden yararlanırız. Öğrenciler bilgilerini farklı boyutlara da transfer ederek bilgiyi güncel yaşamlarında kullanma becerisi geliştirebilmeleri için deney, araştırma, proje hazırlama, sunum gibi çalışmalar yaparlar.

Öğrencilerimiz eğitim ve öğretimin her aşamasında görsel-işitsel ve deneysel olarak multimedyanın sihirli dünyasından yararlanır, daha etkin ve verimli eğitim alırlar.

Öğrencilerimiz için sanat ve spor etkinliklerine de önem veririz.

Alanında uzman olan eğitimcilerimiz, öğrencilere sadece bilgiyi aktarmak yerine onların öğrenmelerini sağlamak için rehberlik eder ve gerekli ortamı hazırlarlar.