Kurumsal

Vizyon – Misyon

Vizyon

1830’dan beri süre gelen tecrübesini çağa aktarabilen, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda; kimliğini, yaşadığı toplumun kültürüyle harmanlayarak evrensel değerleri benimseyen, farkındalığa sahip ve farklılığa saygılı, özgüveni tam, üretken, sorgulayan, yorumlayan, fikirlerini becerileri doğrultusunda en iyi şekilde ifade edebilen mutlu bireyler ve nesiller yetiştirmektir.

Misyon

Misyonumuz; başarının tadına varmış ve bunu tekrarlayabilen, yetenekleri doğrultusunda gelişme gösteren, aktif, katılımcı, özgüveni tam, yeniliklere açık, çağa hakim, üretken, kendi anadiline, uluslar arası (en az 1) ve Türkçe’ye hâkim, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde, farklılığa saygılı, kendiyle barışık, mutlu, manevi değerlere ve kültürüne sahip öğrenciler yetiştiren bir kurum olmaktır.

Genel Hedeflerimiz

 • Ne istediğini bilen
 • Problem çözebilen
 • Kendini ifade edebilen
 • Kararlı ve sabırlı
 • Çevreye duyarlı
 • Atatürkçü düşünceye sahip
 • Yardımsever, paylaşımcı
 • Empati kurabilen
 • Gözlemleyen ve gözlemlerinden sonuç çıkarabilen
 • Veli katılımını %70 sağlayan
 • Sosyal-kültürel birikimini sportif ve sosyal alanda başarıya dönüştürebilen
 • Akademik başarı grafiğini yükselten ve bir sonraki öğretim basamağına hazır
 • Hayata hazır bireyler yetiştirmek

Sayısal Hedeflerimiz

 • Bilgi edinme yollarını bilme
 • Öğrendiklerini hayatındaki problemlere aktarabilen
 • Problem çözebilen
 • 4 işlem yapabilen
 • Tahmin yürütebilen
 • Disiplinli ve düzenli çalışan

Sözel Hedeflerimiz

 • Zamanı okuyarak değerlendiren
 • Okuduğunu anlayabilen
 • İmla kurallarını bilen ve uygulayan

Sanatsal Hedeflerimiz

 • Estetik duyarlılığı ve beğenisi gelişmiş
 • Sanat eserleri ve etkinliklerine duyarlı
 • Kendi tarzını yaratabilen
 • Sorunlar karşısında yaratıcı çözümler bulabilen
 • Hayal gücü gelişmiş
 • Farklı bakış açısına sahip

Bedensel Hedeflerimiz

 • Bedeniyle barışık