4.Ermeni İlkokulları Arası Akıl Oyunları Turnuvası

13 Յունիս Երեքշաբթի օր, վարժարանիս տնօրէնութեան նախաձեռնութեամբ կազմակերպուեցաւ “Միջնախակրթարանային Մտախաղեր”ու չորրորդը։ Այս ծրագրին համար հիւրընկալ վարժարանին աջակցեցան Թրքական Ուղեղի Ակումբը և Հրատարակչութիւնը։ Բացի վարժարանէս, մտախաղերու իրենց մասնակցութիւնը բերին համայնքիս 9 նախակրթարանները։ Աշակերտները զանազան ճիւղերու մէջ չափեցին իրենց գիտելիքները։ Արդիւնքին`խմբային դասաւորման մէջ յառաջատար դարձաւ Ֆէրիգիւղ Մէրամէթճեան, որուն յաջորդեցին Գարակէօզեան և Սահակեան-Նունեան։ Իսկ անհատական դասաւորման մէջ առաջին հանդիսացաւ Նարեկ Եավուզ, որուն յաջորդեցին Սէլին Եիւճէեաթաք և Յարութիւն Տիտոնեան։ Սրտանց կը շնորհաւորենք քոյր վարժարաններու մեր բոլոր սիրասուն սան ու սանուհիները, որոնք իրենց մասնակցութիւնը բերին սոյն մրցումին։ Յատկապէս կը շնորհաւորենք նաեւ իրենց ուղեցոյց ուսուցչիչները, որոնք իրենց աշակերտներուն ներմուծած էին բարեկիրթ և ազնուական մրցակցութեան անհրաժեշտութիւնը։
13 Haziran Salı günü okulumuzda Türk Beyin Takımı işbirliği ile 4. Ermeni İlkokulları Arası Akıl Oyunları Turnuvası düzenlendi. 9 okulumuzun 11 takım ile katılım gösterdiği turnuvada takım 1.liğini Feriköy Merametciyan, 2.liğini Karagözyan, 3.lüğünü ise Sahakyan-Nunyan Okulu sırtladı.
Bireysel sıralamada ise şampiyon Sahakyan-Nunyan Okulu’ndan Narek Yavuz, 2. ve 3. Feriköy Merametçiyan Okulu’ndan sırasıyla Selin Yüceyatak ve Harutyun Didonyan oldu.
Katılım gösteren tüm okullarımızın öğrencilerini ve öğretmenlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz.
On Tuesday, June 13th, the 4th Armenian Primary School Mind Games Tournament was held at our school in cooperation with the Turkish Brain Team. In the tournament, where 9 of our schools participated with 11 teams, Feriköy Merametciyan took the first place, Karagözyan took the second place, and Sahakyan-Nunyan School took the third place.
In the individual ranking; Narek Yavuz from Sahakyan-Nunyan School took the first place, Selin Yüceyatak and Harutyun Didonyan from Feriköy Merametçiyan School took the 2nd and 3rd place.
We congratulate the students and teachers of all our participating schools and wish them continued success.

Related Posts