Kurumsal

Tarihçe

İstanbul’un tarihi Kumkapı semti, Türkiye Ermenileri Patrikhanesine, Surp Asdvadzadzin Patriklik Kilisesine ve aynı zamanda Özel Bezciyan Ermeni İlköğretim okuluna ev sahipliği yapmaktadır. Okulumuz 1830 yılında Kazaz Harutyun Amira Bezciyan tarafından kurulmuştur. İstanbul Ermeni cemaatine uzun seneler boyunca kaliteli ve yüksek bir eğitim kurumu olarak hizmet vermiştir.

Hovhannes Golod Patriğe takdim edilen 1719 tarihli bir fermanda görülüyor ki İstanbul’un Fethinden önce Kumkapı ve çevresine yerleşen Ermeniler, kiliselerini yaptırmış ve hemen yanına veya yakınına eğitim yuvalarını açmışlardır, dolayısı ile Kumkapı eğitim ve öğretimde merkezdir.

1780’li yıllarda Surp Astvadzadzin Patriklik Kilisesi yanında ana eğitim yuvası bulunmaktadır ve Artin Bezciyan da bu yuvada eğitim görmüştür, zamanın zor şartlarında ve kalabalık sınıflarda öğrenim gören Artin Bezciyan, ilerde günün gelişmiş şartlarına uygun bir okul açmayı hedeflemiş ve ancak eğitilmiş insanların toplumu aydınlatabileceğine kanaat getirmiştir.

Osmanlı Devletinin resmiyet kazandırdığı 1789 yılını takiben ilk semt mektebi 1790 yılında Mıgırdiç Amira Mihricanyan’ın katkıları ile Suriçinde Kumkapı Nişanca Fıçıcı sokakta (Yeni Asya sokak) açılır, İstanbul’un başına bela olan yangınlardan Kumkapı da nasibini alır ve 1826 yılında yanan okulun aynı ada üzerinde hemen arka sokağına 1840 yılında Lusavoriçyan kız mektebi inşa edilir, sokağa mektep sokak adı verilir (Yeni Hemişre sokak) ve uzun yıllar Bezciyan okulu ile birlikte eğitim vermiştir.

Bu esnada Harutyun Amira Bezciyan da hayallerini gerçekleştirir, 1826 yılında yanmış olan eğitim yuvasını yeniden inşa ettirir ve okula kendi adı verilir, kuruluşundan günümüze kadar çocuklarımızın, yavrularımızın kalplerini ve zihinlerini aydınlatmak için kesintisiz olarak işlevini sürdürmektedir.

1894′ teki İstanbul depremi, çevredeki birçok binaya hasar verdiği gibi, okulumuza da zarar vermiştir. Cemaatimizin ileri gelenlerinden ve hayırsever Hovannes Tavşancıyan ve Atanakine Eknayanı dönemin Türkiye Ermenileri Patriği Mağakya Ormanyan huzuruna çağırır ve kendilerinden okulun inşası için yardımcı olmalarını ister her ikisi de Bezciyan mezunu olan hayırsever bacanaklar Patrik Ormanyan’ın arzusunu yerine getirerek inşaat başlatılır, 1914 yılında duvarları çıkılan inşaat 1. Dünya Harbi nedeniyle durdurulur eğitime perdeleri kapatılmış olan Surp Asdvadzadzin Patriklik Katedrali ve bitişiğinde bulunan Vortvots Vorodman Kiliselerinde devam edilmekteydi, bir süre sonra Hovhannes Tavşancıyan hain bir cinayete kurban gider. Bütün bu talihsizliklere rağmen, Hovannes Tavşancıyan’ın eşi Araksi Tavşancıyan ve Atanakine Eknayan 1924 yılında, miras aldıkları zor fakat kutsal olan bu görevi yerine getirerek, okulun kapısını öğrencilere açtılar. 1944 yılında hükümetin müsadesiyle Okul’un orta öğretim kısmı hizmete girer.

Atanakine Eknayan
Hovannes Tavsancıyan
Mağakya Ormanyan

Bezciyan Okulu, kuruluşundan günümüze kadar, kendisine teslim edilen öğrencileri, temel ilköğretim bilgilerinin yanı sıra, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirerek, toplumumuza, tüccar, eğitimci, din adamı, bilim adamı vb. değerli kişiler kazandırmıştır. Ara Güler, Mıgırdiç Margosyan bunlara örnek verilebilir.

Geçmişten günümüze dek, deneyimli ve yeterli bilgilerle donanmış öğretmen kadrosuyla çalışma şansına sahip olan Bezciyan okulu, sayısız öğrenciye bilgi aşılamış olmanın verdiği gururla üstlendiği bu kutsal görevi genç ve yenilikçi öğretmen kadrosuyla en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışmaktadır.