Kurumsal

Kurucu Temsilcileri

Sarkis KOÇUNYAN
Mardiros Jirayr TORAN
Artin Nubar GÜLEZYAN
Arman MARAŞLIYAN
Dr. Ovsanna KARAKUŞ
Kevork ÖZKARAGÖZ
Setrak KONU
Sevan GÜRÜN
Nurhan CEMCEM
Jület Şirinoğlu

• SARKİS KOÇUNYAN
• DR. BOĞOS KİREMİTÇİYAN
• MARDİROS JİRAYR TORAN
• ARTİN NUBAR GÜLEZYAN
• ARMAN MARAŞLIYAN
• DR. OVSANNA KARAKUŞ
• KEVORK ÖZKARAGÖZ
• SETRAK KONU
• SEVAN GÜRÜN
• NURHAN CEMCEM
• JÜLET ŞİRİNOĞLU