Aleksan Dadyan Futbol Turnuvası

Ֆերիգիւղ Մէրամէթճեան Վարժարանի կողմէ կազմակերպուած «Ալէքսան Տատեան» ոտնագնդակի մրցաշարքին` վարժարանիս սաները չորրորդ հանդիսացան:
Կը շնորհաւորենք մեր աշակերտներն ու իրենց մարզանքի ուսուցիչը՝ Շահան Աղտէրէն։
Özel Feriköy Merametciyan Ermeni Okulu tarafından düzenlenen “Aleksan Dadyan Futbol Turnuvası”nda okulumuz 4.olmuştur.
Öğrencilerimizi ve öğretmenleri Şahan Ağdere’yi tebrik ederiz.
Our school team placed 4th in the “Aleksan Dadyan Football Tournament” organized by the Private Ferikoy Merametciyan Armenian School.
Congratulations to our students and their teacher, Şahan Ağdere.

Related Posts