Bezciyanlı Dahiler-4

“Պէզճեանցի Հանճարներ” խորագրեալ շարքին չորրորդ դէմքն էր “Մանկանց Հիւանդութիւններու Մասնագէտ” Տքթ.Ովսաննա Գարագուշը, որուն մասին վարժարանիս աշակերտները ստացան շահեկան տեղեկութիւններ 28 Փետրուար 2023 թուականին դպրոցին հանդիսասրահին մէջ։ Վարժարանին Հայերէնի ուսուցչուհիներէն` Տիկին Լեռնա Եաղեազանի կողմէ պատրաստուած պաստառի ցուցադրութեամբ աշակերտները Տոքթորի կենսագրականին մասին տեղեկութիւններ ստացան, որ նաեւ վարժարանիս նախկին հիմնադրի ներկայացուցիչներէն մին էր։ Ովսաննա Գարագուշը արդէն իր ուրոյն տեղը կը գրաւէ Պէզճեանի համակիր բոլոր անձերուն սրտին մէջ։ Պէզճեանցի Հանճարներու շարքը պիտի շարունակուի զանազան մեծանուն դէմքերով յառաջիկայ ամիսներուն ընթացքին։

“Bezciyanlı Dahiler” başlıklı sunumlardan dördüncüsü olan ” Dr. Ovsanna Karakuş”, 28 Şubat 2023 Salı günü okul salonunda hazırlanan bir çalışmayla öğrencilere tanıtıldı. Okulumuz Ermenice öğretmenlerinden Lerna Yağyazan’ın hazırladığı sunumla öğrenciler emektar ve saygıdeğer çocuk doktorunun biyografisi hakkinda bilgi sahibi oldular.Daha önceki dönemlerde Bezciyan Okulu’nun kurucu temsilciliğini de yapmış olan doktorumuzun hayat hikayesi ve azmi umarız cemaatimizin tüm gençlerine yol gösterir.
Bezciyanlı Dahiler serisi ile ünlü Bezciyanlıları öğrencilerimize tanıtmaya devam edeceğiz.

“Dr. Ovsanna Karakuş”, the fourth of the presentations titled “Bezciyan Geniuses”, was introduced to the students with a study prepared in the school hall on Tuesday, February 28, 2023. With the presentation prepared by Lerna Yağyazan, one of the Armenian teachers of our school, the students learned about the biography of the veteran and respected pediatrician. We hope that the life story and perseverance of our doctor, who was also the founding representative of the Bezciyan School in the previous periods, will guide all the young people of our community.
We will continue to introduce the famous Bezciyanians to our students with Geniuses from Bezciyan series.

Related Posts