HADO e-SPORU

Պէզճեան Մայր Վարժարանը իր աշակերտներուն ակադեմական յաջողութեան առընթեր, նաեւ կը ջանայ ապահովել իրենց իմացային եւ մտային զարգացումը: Այս ուղղութեամբ, վարժարանիս մէջ այսօր ծանօթացանք ապագային մարզանքը Հատոյին հետ: “Հատօ”ն պարզապէս «Կիզիչ Գնդակ» անուն խաղին տարբերակն է, որ կը խաղանք յաւելուած իրողութեամբ: “Հատօ”ն նաեւ իր յատուկ տեղը ունի 6 տարբեր երկիրներու մարմնակրթական դասերուն մէջ որպէս ել-մարզանքի մասնաճիւղ: Մինչեւ 2023 թուականի Ողիմպիականներուն, կը նպատակադրուի թէ “Հատօ”ն մաս կազմէ որպէս մարզանքի յատուկ ճիւղ մը:

Öğrencilerimizin akademik başarısını önemsediğimiz gibi entellektüel gelişimlerini de desteklemeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda bugün okulumuzda “Geleceğin Sporu: HADO” ile tanıştık. HADO, basit bir şekilde; ‘Yakar Top’ olarak bilinen oyunun arttırılmış gerçeklikle (AR) oynanan versiyonu olarak tanımlanabilmektedir. Ayrıca 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir e-spor branşı olarak da yer almaktadır ve 2032 Olimpiyat Oyunları’na kadar spor branşı olarak yer alması hedeflenmektedir.

As we care about the academic success of our students, we also try to support their intellectual development. In this direction, today we met with “Sports of the Future: HADO” in our school. HADO, in a simple way; It can be defined as the version of the game known as ‘Dodgeball’ played with augmented reality (AR). In addition, it is also included as an e-sports branch in physical education courses in 6 different countries and it is aimed to take place as a sports branch until the 2032 Olympic Games.

Related Posts