Mars ve Uzay Turizmi e-Konferansı

Վարժարանիս Զ. դասարանի աշակերտները մասնակցեցան “Նասա” յի “Jet Propulsion Laboratory”ին մէջ խոր անջրպետի հաղորդակցութեան եւ աստղաբնագիտութեան մարզերուն մէջ որպէս ուսումնասէր պաշտօնավարող Տքթ. Ումութ Եըլտըզի նախաձեռնութեամբ սարքուած առցանց բանախօսութեան մը, որուն խորագիրն էր ” Հրատ եւ Անջրպետի Զբօսաշրջութիւն”: Աշակերտները լուսաբանուեցան այս բանախօսութեամբ, որուն բովանդակութիւնը կը կազմէր անջրպետը, մոլորակները, արբանեակները, անջրպետի աղտոտութիւնն եւ զբօսաշրջութիւնը:

6. sınıf öğrencilerimiz NASA’ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL)’de derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız tarafından verilen “Mars ve Uzay Turizmi” adlı e-konferansa katıldılar. Uzay, gezegenler, uydular, uzay kirliliği ile uzay turizmi hakkında olan konferansta öğrencilerimiz sorularının cevaplarını buldular.

Our 6th grade students attended the e-conference titled “Mars and Space Tourism” given by Dr. Umut Yıldız, who works as a researcher in the fields of deep space communication and astrophysics at NASA’s Jet Propulsion Laboratory (JPL). Our students found answers to their questions at the conference about space, planets, satellites, space pollution and space tourism.

Related Posts