Arkeoloji Müzesi ve Yakın Çevre Gezimiz

13 Յունիս 2023 Երեքշաբթի օր վարժարանիս միջնակարգի աշակերտները գլխաւորութեամբ փոխ տնօրէն Սօնէր Եալչընի, այցելեցին “Հնագիտութեան Թանգարան”: Մեր բուն նպատակն էր տեսնել հնադարեան շրջաններու քաղաքակրթութեան գործերն ու ըմբռնել թէ անոնք ինչպէս ապրեցան եւ լուսաբանեցին մեր ապագան: Պէզճանցիներ առիթն ունեցան նաեւ հնագիտական պրպտումներու շնորհիւ գտնուող պատմական գործերը տեսնելու Եգիպտոս, Հռոմ, Միջագետք եւ Անատոլիայի: Թանգարանի պտոյտի ընթացքին տղաքը իրենց երկրի վերաբերեալ օգտաշատ գիտելիքներու տիրացան եւ ականատես եղան հնադարեան քաղաքակրթութիւններու պատմութեան: Ապա շրջապտոյտ մը կատարեցին Սուլթանահմէթի շուրջ եւ ուրախ տրամադրութեամբ վերադարձան վարժարան:

13 Haziran 2023 Salı günü ortaokul öğrencilerimiz okul müdür baş yardımcımız Soner Yalçın önderliğinde Arkeoloji Müzesi’ni ziyaret ettiler. Gezideki amacımız öğrencilerimizin ilk çağ uygarlıklarına ait eserleri görerek bu medeniyetlerin neler yaptıklarını, nasıl bir yaşam tarzı benimsediklerini ve günümüze hangi konularda ışık tuttuklarını kavramalarıydı. Öğrencilerimiz Mısır, Roma, Mezopotamya ve Anadolu coğrafyalarında yapılan arkeolojik kazılar sonrasında bulunan tarihi eserleri görme imkânı buldular. Müzeyi gezerken kendi ülkeleriyle ilgili tarihi bilgileri ve pek çok ilginç gerçeklikleri keşfedip öğrenme fırsatı da bulan öğrencilerimiz geçmişte yaşamış medeniyetlerin gelişimleri hakkında tarihe tanıklık etmiş oldular. Daha sonrasında yakın çevremizde bulunan Sultanahmet bölgesini de gezen öğrencilerimiz okula döndüler.

On Tuesday, June 13, 2023, our secondary school students visited the Archeology Museum under the leadership of our head vice principal Soner Yalçın. Our aim in the trip was for our students to see the works of ancient civilizations and to understand what these civilizations did, what kind of lifestyle they adopted, and what subjects they shed light on today. They had the opportunity to see the historical artifacts found after the archaeological excavations in Egypt, Rome, Mesopotamia and Anatolia. Our students, who had the opportunity to discover and learn historical information and many interesting facts about their own countries while visiting the museum, witnessed history about the development of civilizations that lived in the past. Afterwards, our students, who visited the Sultanahmet Area in our immediate surroundings, returned to school.

Related Posts