Patrik Hovhannes Golod Müzesi Gezisi

21 Aralık 2022 tarihinde okulumuz 7.ve 8.sınıf öğrencileri Türkiye Ermenileri Patrikliği içersinde bulunan Patrik Hovhannes Golod Müzesi’ni ziyaret ettiler.Rahip Hovagim Seropyan’ın rehberliğinde gezilen müzede öğrencilerimiz sergilenen tarihi koleksiyona büyük ilgi gösterdiler.

21 Դեկտեմբեր 2022 թուակսնին վարժարանիս Է. և Ը. դասարաններու սսներ,իրենց ուսուցիչներ` Լեռնա Եաղեազան և Արթիւր Պաղտասարեանի հսկողութեան ներքեւ այցելեցին Թուրքիոյ Հայոց Պատրիարքութեան մէջ գտնուող Յովհաննէս Թ.Կոլոտ Պատրիարքի անուան ձօնուած թանգարանը։Աշակերտներուն առաջնորդեց Հոգեշնորհ Հայր Յովակիմ Աբեղայ Սերովբեանը,որուն շահեկան բացատրութիւններուն շնորհիւ սան ու սանուհիներ զինուեցան նորանոր գիտելիքներով այն եկեղեցական և արարողական իրեղէններու մասին,որոնք ունէին պատմական մեծ արժէք։Մշակութային և կրօնական բնոյթ ունեցող այս հաւաքածոն աշակերտներուն մօտիկ հետաքրքրութեան առարկայ դարձաւ։Տղաքը վարժարան վերադարձան լաւ տրամադրութեամբ։