TEMA Vakfı Okulumuzda

30 Մայիս 2023 Երեքշաբի օր, վարժարանս այցելեցին “Թէմա Հիմնարկ” էն երկու կամաւորներ: Անոնք նախ Թէմայի անդամակցութեան մասին տեղեկացուցին տղաքը: Պատրաստած էին “Աշխարհ Մը` Առանց Աւելցուքի” խորագրեալ պաստառի ցուցադրութիւն մը: Ծրագրի ընթացքին աշակերտները գիտակցեցան անգործածելի աւելցուքները վերամշակելու եւ յառաջիկայ սերունդներուն գեղեցիկ ծառերով պաշտպանուած մաքուր բնութիւն մը ժառանգելու միջոցներուն մասին: Հանդիպումը ճոխացաւ աշակերտներուն հարցումներով: Հիւրերը գոհացուցիչ պատասխաններ տուին
Պէզճեանցիներուն: Իբրեւ օրուայ յիշատակ` բաժնեցին գոգնոցներ ու գիրքեր: Այսպէս մեկնեցան վարժարանէն: Շնորհակալութիւն կը յայտնենք Թէմա Հիմնարկի կամաւորներուն այս օգտաշատ ձեռնարկին համար:
30 Mayıs günü okulumuzda TEMA Vakfı temsilcilerini ağırladık. 4.sınıf öğrencilerimize vakıf üyeliği hakkında bilgi verip “Atıksız Hayat” konulu sunumu gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz bu sunum ile geri dönüşüm ve gelecek nesillere temiz dünya bırakabilmek hakkında bilinçlendiler. Oturumun ilerleyen zamanlarında öğrencilerimizin sorularını da cevaplayan temsilciler günün hatırası olarak öğrencilerimize önlük ve kitaplar dağıttılar. Biz de TEMA Vakfı’na destekleri için teşekkür ederiz.
On May 30, we hosted TEMA Foundation representatives at our school. They gave information to our 4th grade students about the membership of the foundation and made a presentation on “Life without Waste”. With this presentation, our students became conscious about recycling and leaving a clean world to future generations. Later in the session, the representatives who answered the questions of our students distributed aprons and books to our students as a memory of the day. We also thank TEMA Foundation for their support.

Related Posts