Tiyatro Gezisi

28.02.2023 թուականին վարժարանիս մանկապարտէզ, Ա, Բ եւ Գ դասարաններու աշակերտները Եունուս Էմրէ Մշակութային Կեդրոնը գացին եւ դիտեցին «Առիւծ Թագաւոր» խաղը որ տոմսակի դրամներու ծախսը պիտի ուղարկուէր աղետեալ մարդոց։

28.02.2023 tarihinde okulumuz anasınıfları, 1.,2. ve 3. sınıf öğrencileri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde depremzedeler yararına düzenlenen “Aslan Kral” oyununu seyrettiler.

On Tuesday, February 28, 2023, our school kindergarten, 1st,2nd and 3rd grade students watched the “Lion King” play organized for the benefit of earthquake victims at Yunus Emre Cultural Center.

Related Posts