Tiyatro Gezisi

13.01.2023 թուականին վարժարանիս մանկապարտէզ, Ա, Բ եւ Գ դասարաններու աշակերտները Եունուս Էմրէ Մշակութային Կեդրոնը գացին եւ դիտեցին «Մենք Խոշոր Ընտանիք Մըն Ենք» թատերախաղը։

13.01.2023 tarihinde okulumuz anasınıfları, 1.,2. ve 3. sınıf öğrencileri Yunus Emre Kültür Merkezi’nde “Biz Kocaman Bir Aileyiz” adlı oyunu seyrettiler.

On 13.01.2023, our school’s kindergarten classes, 1., 2. and 3rd grade students watched “We are a Huge Family” theatre at Yunus Emre Cultural Center.

Related Posts