GEMS Çalışmaları-Uğur Böcekleri

GEMS ծրագրի շրջագծով ծանօթացանք զատկաճճիներու հետ։ Անոնց կեանքի փուլերը, միջավայրերը և ֆիզիքական յատկութիւնները ուսումնասիրեցինք։ Ունկնդրեցինք իրենց մասին հեքիաթագիրք մը։ Վերաբեմադրութիւններով, արուեստական և լաբիւրինթոսային աշխատութիւններով, բաղդատելով, գուշակելով, յարաբերութիւն կազմելով և համաչափութեան աշխատութիւններով , ներգիտակցութեան զարգացման գործունէութիւններ կատարեցինք։

GEMS programı kapsamında Uğur böceklerini tanıdık. Uğur böceği pupasını, yaşam döngüsünü, yaşam alanlarını ve fiziksel özelliklerini öğrendik. “Uğur Böceği Uç Uç Lusi” hikaye kitabını dinledik. Dramatizasyon çalışmaları, sanat etkinlikleri, labirent, modelleme, karşılaştırma, tahminde bulunma, sıralama, ilişki kurma ve simetri ile ilgili sezgisel anlayışlarını kazanabileceğimiz aktiviteler yaptık.

Within the scope of the GEMS program, we learned about ladybugs, the ladybug pupa, its life cycle, habitat and physical characteristics. We listened to the story book “Ladybug Fly Fly Lucy”. We did dramatization activities, art activities, labyrinths, modeling, comparing, predicting, sorting, establishing relationships and activities to gain intuitive understanding of symmetry.

Related Posts