STEM-Bezciyan Turnuvası

14 Յունիս 2023 Չորեքշաբթի օր,վարժարանս տանտիրութիւն ըրաւ, միջվարժարանային առաջին “STEM”ի մրցման, որուն իրենց մասնակցութիւնը բերին համայնքիս վեց միջնակարգերը։ “STEM”ը, որ աշակերտներուն ուղեցոյց կը դառնայ զանազան հարցերու լուծման ճարպիկութեան մէջ, դարուս ամենակարեւոր ուսւոցման մեթոտներէն մին է։
Մրցակից խումբերը իրենց տրուած հրահանգին համաձայն և տրուած պիտոյքներով պատրաստելու ջանացին ամենայարմար և տոկուն մանրատիպար տունը։
Մրցման աւարտին դատակազմի անդամներուն արժեւորումով յայտարարուեցան հետեւեալ արդիւնքները`
*Առաջին` Սահակեան Նունեան Վարժարան
*Երկրորդ` Պէզճեան Մայր Վարժարան
*Երրորդ` Ֆէրիգիւղ Մէրամէթճեան Վարժարան
Շնորհակալութիւն կը յայտնենք բոլոր մասնակից վարժարաններուն և իրենց ուցեցոյց ուսուցիչներուն։

14 Haziran 2023 Çarşamba günü okulumuz Ermeni Ortaokulları arasında ilk defa düzenlenen STEM Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Sera Asigigan, Dalida Dikici ve Aren Semerciyan’ın jüriliğinde 6 ortaokulumuz dörder öğrenciden oluşan takımlar ile yarışmaya katıldı. Takımlar verilen bilgi temelli hayat problemine göre Huba Huba Adası’nda sel baskınlarına dayanıklı bir ev tasarlayıp üretti. Ürünler dayanıklılık, estetik, takım çalışması gibi kriterlere göre jüriler tarafından test edildi. Alınan puanlar doğrultusunda
*1.lik Sahakyan Nunyan Ermeni Okulu
*2.lik Bezciyan Ermeni Okulu
*3.lük Feriköy Ermeni Okulu arasında paylaşıldı.
Katılan tüm okullarımıza teşekkür ederiz.

On Wednesday, June 14, 2023, our school hosted the STEM Tournament, which was held for the first time among Armenian Secondary Schools. Under the jury of Sera Asigigan, Dalida Dikici and Aren Semerciyan, 6 of our secondary schools participated in the competition with teams of four students. According to the information-based life problem given, the teams designed and produced a flood-resistant house on Huba Huba Island. The products were tested by the juries according to criteria such as durability, aesthetics, and teamwork. According to the points received:
*1st place Sahakyan Nunyan Armenian School
*2nd place Bezciyan Armenian School
*3rd place was shared between Feriköy Armenian School. We would like to thank all our participating schools.

Related Posts