Bezciyanlı Dahiler-1

“Պէզճեանի Հանճարներ” խորագրեալ շարքին առաջին դեմքն էր` Վահրամ Պիրիճիկ, որուն մասին վարժարանիս աշակերտները ստացան շահեկան տեղեկութիւններ 8 Նոյեմբեր 2022 թուականին դպրոցին հանդիսասրահին մէջ:
Վահրամ Պիրիճիկ, որպէս Պէզճեանցի ճարտարագիտական աշխարհէն ներս, յաջողութիւններ արձանագրած է մանաւանդ օբթիքի եւ ռազմական գործիքներ ստեղծելու մարզէն ներս: Նաեւ տիրացած է զանազան բաթենթներու:
Պէզճեանցի հանճարներու շարքը պիտի շարունակուի զանազան մեծանուն դէմքերով յառաջիկայ ամիսներուն ընթացքին:

“Bezciyanlı Dahiler” başlıklı sunumlardan ilki olan “Vahram Biricik”, 8 Kasim 2022 Salı günü okul salonunda hazirlanan bir çalışmayla öğrencilere tanıtıldı.
Bezciyanli Dr. Vahram Biricik mühendislik alanında, özellikle optik ve askeri alanda çeşitli başarılara imza attı. Bezciyanlı Dahiler serisi ile ünlü Bezciyanlıları öğrencilerimize tanıtmaya devam edeceğiz.

Related Posts