Köprü Tasarım Yarışması Başarımız

Վարժարանիս ութերորդ դասարանի սաներ՝ Էմիլ Յակոբեան, Ամուր Շիրին, Պետրոս Իրիս և Արմէն Եըլտըրըմէ բաղկացեալ խումբը, իրենց գիտութեան ուսուցիչներուն հսկողութեան ներքեւ մասնակցեցան Ս. Խաչ Դպրեվանք Վարժարանի նախաձեռնութեամբ կազմակերպուած “Վահան Աճէմեան Կամուրջի Օրինակներ” խորագրեալ մրցումին երկու օրինակներով։ Ամրութեան և ծրագրի տեսակէտներէ քուէարկուած բոլոր կամուրջներուն մէջէն, վարժարանիս կամուրջները թէ առաջին եւ թէ երկրորդ հանդիսացած են։ Սրտանց կը շնորհաւորենք մեր աշակերտները,կը շնորհաւորենք նաեւ իրենց ուսուցիչները՝ Ֆիլիփ Ելէկէն եւ Արաս Հօգգաճըն որոնք նեցուկ կանգնեցան մեր սաներուն։

17.03.2023 tarihinde okulumuz 8. sınıf öğrencileri ve fen bilimleri dersi öğretmenleri Surp Haç Tıbrevank Lisesi tarafından düzenlenen Vahan Acemyan Maket Köprü Yarışması’na iki model ile katılım göstermişlerdir. Dayanıklılık ve tasarım yönünden puanlanan köprüler ile okulumuza hem 1.lik hem de 2.lik getiren öğrencilerimizi ve destek veren öğretmenlerimiz Filip Yelegen ve Aras Hokkacı’yı kutlar başarılarının devamını dileriz.

On Friday, March 17, 2023, 8th grade students and science teachers of our school participated in the Vahan Acemyan Model Bridge Competition organized by Surp Haç Tıbrevank High School with two models. We congratulate our students and teachers Filip Yelegen and Aras Hokkaci who brought both 1st and 2nd place to our school with their bridges, which were scored in terms of durability and design, and wish them continued success.

Related Posts